Stora Elbilsdagen 5 maj 2019

Stora Elbilsdagen 5 maj 2019

Nestor AB* är medarrangör av Stora Elbilsdagen på Kullen utanför Katrineholm den 5 maj 2019.

5 maj 2019 - Elbilsdag i ETC Solpark

Besökarna kan testa nya elbilar, träffa företag inom förnybar energi och vandra runt på Kullen med olika solelanläggningar, vindsnurror och bioenergianläggningar.

Stora Elbilsdagen arrangeras av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO. SERO är kända för sin tidning Förnybar Energi och nationella informationsarbete för småskalig förnybar energi.

Läs mer om Stora Elbilsdagen här:

https://varuhuset.etc.se/product.html/5-maj-2019—elbilsdag?category_id=201

* Nestor AB engagerat genom ägaren Eric Söderberg, ledamot i SEROs styrelse.