Ansvarsfullt företagande-CSR

Ansvarstagande och hållbarhet har gått från att tidigare vara något önskvärt men ofta bortprioriterat till att bli en allt mer central del i moderna företags verksamhet.

Att arbeta långsiktigt med hållbarhet är avgörande för företags konkurrenskraft.

Många ledande företag och organisationer har numera insett att ansvarsfullt företagande och hållbarhet är viktiga aspekter i deras strategier för att öka och skydda verksamhetens värde. Ett företags hållbarhetsstrategi kan bidra till ökade intäkter, stärkt varumärke, minskade kostnader och ökad produktivitet. Den kan också ligga till grund för företagets riskhantering och genom intressentdialoger hjälpa till att skydda verksamhetens ‘licence to operate’.

En hållbarhetsstrategi är i grunden inriktad på att utnyttja de möjligheter och hantera de risker som ekonomisk, miljömässig och social utveckling medför, men den kan också utvecklas till aktivt värdeskapande genom att först proaktivt identifiera hållbarhetsmöjligheter och risker i värdekedjan och sedan använda den kunskapen för att driva innovation och utveckla långsiktiga strategier.

Nestor erbjuder en rad konsulttjänster till stöd för företag och organisationer som arbetar med att utveckla sin hållbarhetsstrategi. Vi vill alltid anpassa vårt erbjudande till den enskilde kundens behov, men utgår då från vår egen ‘road map’ som definierar en rad logiska steg på vägen till ansvarsfullt företagande och hållbarhet.