Ekologisk hållbarhet

Nestor AB erbjuder tjänster inom ekologisk hållbarhet. Det handlar exempelvis om projektledning där målet är att förbättra verksamhetens miljönytta med minskade utsläpp, energieffektivisering eller ekologisk kompensation.

Vi ser alltid till att finna de mest ekonomiskt lönsamma lösningarna där nyttan räknas hem i kronor och ören på kort och lång sikt.

Nestor AB hjälper även verksamheter med egenkontroll, miljöledningssystem och tillståndsansökningar.