Ekologisk hållbarhet

Nestor AB erbjuder tjänster inom ekologisk hållbarhet. Det handlar om projektledning där målet är att förbättra verksamhetens miljönytta med minskade utsläpp, energieffektivisering eller ekologisk kompensation.

Vi åtar oss även uppdrag inom egenkontroll, miljötillstånd och miljöledningssystem på A-, B- och C-verksamheter.

Vi ser alltid till att finna de mest ekonomiskt lönsamma lösningarna där nyttan räknas hem i kronor och ören på kort och lång sikt.