Hållbar utveckling

Som en del av ett strukturerat förhållningssätt till ansvar och hållbarhet krävs tydliga mål, uppföljning och rapportering. De som verkligen lyckas är företag och organisationer som inkluderar hållbarhet som en naturlig del i sin strategi och målstyrning.

Hållbar utveckling i en verksamhet innebär genomförande av ett förändringsprojekt, där verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv identifieras och analyseras med sikte på en hållbarhetsstrategi där målbilden innebär en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Arbetet innebär att utveckla strategier med tydliga verksamhetskopplingar, prioriteringar, ansvarsfördelningar, faststställda mål och nyckeltal samt implementeringsplaner med tydliga processer för uppföljning. Strategiutvecklingen bör drivas internt av personer i verksamheten, men Nestor bistår i detta arbete med metoder och verktyg som intervjuer, workshop-möten och coachning. Vårt arbete går ut på att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa ordning och reda i ansvars- och hållbarhetsarbetet. För arbetet med att föra in de sociala och miljömässiga perspektiven i verksamhetens ordinarie utvecklingsprocess, har vi verktyg och metoder som är baserade på standarden ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande.