Intressentsamverkan

Allt fler företag och organisationer använder intressentdialoger som ett sätt att få reda på vilka förväntningar som omvärlden har på på företagets eller organisationens  ansvarstagande. Genom att ett representativt urval av interna och externa intressenter involveras i kontinuerliga intressentdialoger, skapas grunden för en verklighetsförankrad hållbarhetsstrategi.

Att genom intressentdialoger kalibrera sin verksamhet mot omvärlden, innebär att verksamheten blir kvalitetssäkrad genom att synpunkter, krav och åtaganden tydliggörs och går att hantera på strukturerat sätt. En välplanerad intressentdialog kan också förväntas ge tydliga resultat i form av:

  • Stärkta relationer med nyckelintressenter
  • Bättre förståelse för omvärlden
  • Ökad snabbhet för att reagera på hot och risker
  • Ökad innovationsgrad genom att snabbare kunna utveckla nya produkter, tjänster och processer som intressenterna efterfrågar

Nestor erbjuder konsulttjänster till företag och organisationer som vill utveckla samarbetet med sina intressenter. Våra metoder och verktyg för att i en strukturerad process identifiera och involvera intressenter bygger på standarden ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande.