Social hållbarhet

Nestor AB erbjuder tjänster inom social hållbarhet. Det kan exempelvis handla om förändringsprojekt där social hållbarhet ska uppnås i bostadsområden. Eller att samverka med intressenter inför nya byggprojekt.

Det kostar mycket pengar att inte tänka på social hållbarhet. Vill ni förändra verksamheten eller bygga nytt krävs dialog med intressenter. Tyvärr är det inte ovanligt med protester som stoppar projekt och som ger negativ publicitet. Nestor AB bidrar till att hamna rätt från början och lyssna in alla parter. Här är några exempel på tjänster:

  • Intressentanalyser
  • Ortsanalyser och ortsdialoger
  • Sociala konsekvensbeskrivningar
  • Offentligt finansierade projekt med mål för ökad integration
  • Leaderprojekt

Kontakta Nestor AB för ett förutsättningslöst möte!