Nestor AB

Besöksadress: Verksgatan 6, 721 30 Västerås
Postadress: Kvicksundsvägen 2, 635 32 Kvicksund

Telefon: 070-457 68 22
E-post: eric@nestor.se

Medarbetare

eric_2

eric@nestor.se
070-457 68 22

Eric Söderberg

Eric Söderberg driver Nestor AB. Eric har examen i både företagsekonomi med inriktning marknadsföring och ekologisk ekonomi samt examen i miljövetenskap. Eric har lång erfarenhet som konsult inom hållbar utveckling.

lisa

lisa@nestor.se
070-298 51 59

Lisa Hallin

Lisa Hallin arbetar med hållbar utveckling för landsbygdens företag. Här gäller hållbarhetsperspektivet inom ekonomi, ekologi och socialt ansvarstagande i allra högsta grad både för den enskilda företagaren och för hela samhället.