Nestor AB

Besöksadress: Verksgatan 6, 721 30 Västerås
Postadress: Kvicksundsvägen 2, 635 32 Kvicksund

Telefon: 070-457 68 22
E-post: info@nestor.se

Medarbetare

eric_2

eric@nestor.se
070-457 68 22

Eric Söderberg

Eric bidrar till att verksamheter uppnår hög hållbarhet genom affärsutveckling och förändringsprojekt. Grunden är hög lönsamhet för kunden samtidigt som miljö- och social prestanda samverkar. Han är en kreativ person som ser lösningar där andra ser problem, och han kan ibland hitta okonventionella lösningar för att nå resultat.

Genom erfarenheter från miljöfarliga verksamheter, som flygplatser och verkstäder, kan Eric leverera långsiktiga och hållbara lösningar för kostnadsekonomiska ledningssystem.

Eric arbetar för närvarande med ledningssystemen på tre regionala flygplatser, samt med hållbara energilösningar på landsbygden i Västmanland.

lisa

lisa@nestor.se
070-298 51 59

Lisa Hallin

Lisa Hallin arbetar med hållbar utveckling för landsbygdens företag främst gällande den lokala matproduktionen. Här gäller hållbarhetsperspektivet inom ekonomi, ekologi och socialt ansvarstagande i allra högsta grad både för den enskilda företagaren och för hela samhället.

”Vi vill veta var råvaran kommer ifrån och hur den har producerats”, är återkommande kommentar från konsumenterna.

Lisa arbetar också med andra uppgifter inom miljöledningssystemet ISO 14 000 samt SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet kan vara av väldigt skiftande karaktär. Det kan gälla lösningar för kemikaliehantering, dokumentation av lagar och förordningar, tillståndsansökningar, utbildning av personal och implementering av ISO 14 000 och mycket mer.

Lisas erfarenhet av projektledning inom lokal matproduktion har lett till insikten att stora krafttag behövs för att vi skall ha en god grund till försörjning av livsmedel. Hon vill arbeta med att försöka förändra strukturen till hållbara lösningar både för privat och offentlig konsumtion samt för producenter och förädlare.

Lisas arbete som internrevisor och verksamhetssamordnare inom miljö- och kvalitetssäkringssystem har gett erfarenheter av hur man kan få ekonomisk lönsamhet i ett företag genom att arbeta med miljömässiga lösningar tillsammans med företagets personal.