Förnyelsebar energi

Omställningen av våra energisystem från fossila bränslen till förnyelsebara energikällor ställer stora krav på kunskap om hur energisystemen är uppbyggda och om de nya förnyelsebara alternativen.

På Nestor har vi under många år byggt upp vår kompetens inom energiområdet. I fråga om de nya förnyelsebara energikällorna, strävar vi efter att kontinuerligt uppdatera vår kunskap om teknisk utveckling, ekonomi och potential. Våra konsulter erbjuder expertis som är oberoende i förhållande till leverantörer och de olika tekniska alternativen.

Nestor har erfarenhet av utredningar och projekt inom energiområdet, och kan erbjuda konsulttjänster för:

  • Utredningar
  • Förstudier
  • Samverkansledning för energiprojekt
  • Process/Projektledning