Hållbar utveckling på flygplatser

Nestor AB erbjuder utbildning, projektledning och utredningar inom hållbar utveckling på flygplatser.

Det blir allt viktigare att visa för kunder, ägare och övriga intressenter att flygplatser bedriver ett seriöst hållbarhetsarbete. Det handlar både om lagkrav men även ett proaktivt utvecklingsarbete. Det är lika viktigt att visa att flygplatsen bidrar till en hållbar utveckling för regionen som att arbeta med egenkontroll i verksamheten.

Nestor AB bistår gärna med kompetens och resurser för att ägare, styrelse, ledning och personal ska förstå och komma igång med hållbarhetsarbetet vilket kan innehålla:

 • Samverkan med intressenter såsom ägare, andra trafikslag, närliggande verksamheter, hyresgäster och närboende.
 • Socialt ansvarstagande enligt standarden ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande.
 • Ledningssystem enligt kraven i ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001.
 • Hur QDHB kan användas för att optimera hållbarhetsarbetet.

Utbildning inom hållbar utveckling för flygplatser

Utbildningen syftar till att orientera om vad flygplatser kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och vänder sig till politiker, ägare och styrelser. Deltagarna får en bild av vad en flygplats kan göra för att bidra till en hållbar utveckling för regionen. I utbildningen ingår också en orientering om flygplatsers egenkontroll inom miljö och arbetsmiljö. Efter utbildningen ska deltagarna som beslutsfattare känna sig trygga med att fatta de avgörande besluten för flygplatsens framtid.

Innehåll:

 • Orientering om flygplatsverksamhet.
 • Olika synsätt på flyget och flygplatser.
 • Sveriges miljö och folkhälsomål och kopplingar till flygplatsers hållbarhetsarbete.
 • Klimatkompensering av flygplatser och handel med utsläppsrättigheter
 • Beskrivning av olika flygplatsers hållbarhetsarbete. Vad gör de som är främst på området?
 • Arbetsövning/work-shop där deltagarna arbetar med idéer om vad flygplatsen kan göra.

Resultatet från arbetsövningen delges i en skriftlig rapport.

Miljöutbildning för ledningsgrupper och personal

Syftet är att ledningsgrupp och personal ska få kunskap om miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och kraven i standarden ISO 14001.

Innehåll:

 • Miljöhistoria
 • Hänsynsregler i miljöbalken
 • Sveriges miljömål
 • Kemikaliehantering
 • Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Miljöledningssystem
 • Praktiska exempel i QDHB och andra webbverktyg

Utbildningen kan genomföras utefter personalens befintliga arbetsscheman. Utbildningen anpassa utefter deltagarna, t.ex. ledningsgrupp, stationspersonal, ramp- och fältpersonal. Utbildningen omfattar en halv dag.

Revision av flygplatsens miljöarbete

Denna revision kan klassas som besiktning/miljökontroll om sådant villkor finns. Under revisionen granskas dokumentation, egenkontroll och flygplatsdriften. Revisionen ska uppfylla kraven i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, ISO 14001 och kraven i flygplatsens kontrollprogram samt anvisningar i QDHB.

Tid: 1 dags förarbete och granskning av dokumentation samt 1 dag praktisk revision. Revisionsavvikelser kan dokumenteras i QDHB.

Revision av flygplatsens totala hållbarhetsarbete

En revision utefter frågeställningen ”Vad kan flygplatsen göra för att skapa en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling i verksamheten och för regionen?”. Erbjudandet vänder sig till ägare och styrelser för flygplatser. Istället för en rapport med enbart anmärkningar erhåller kunden även en lista med förslag på vad som kan göras. Resultaten kan sedan användas som underlag för en hållbar utveckling av flygplatsen.