Samverkansledning

Behovet av att ständigt utvecklas och förbättra våra verksamheter finns i alla företag och organisationer.

Att genom samverkan med våra intressenter lära mer om både den egna och om omvärldens verksamheter ger största möjliga utrymme för ansvarsfulla förbättringar. Vi ser lärandet som själva huvudprocessen för förändring och förbättring och samverkan som ett mycket lämpligt verktyg för denna process.

Samverkan som lärprocess ställer många krav på deltagarna. Bland annat krävs fokus på gemensamma mål, lyhördhet, nyfikenhet, uthållighet, förändringsvilja och tolerans. Processledning av samverkan bidrar till att deltagarna håller fokus på de gemensamma målen och tar ansvar för att gemensamt genomföra förbättringar.

Nestor har erfarenhet av att processleda samverkan och erbjuder tjänster som:

  • Processledare för samverkan
  • Coachning för samverkansledare
  • Utbildning av samverkansledare