Nestor AB samarbetar med Solkraft Direkt och Elektriker´n

Nestor AB samarbetar med Solkraft Direkt och Elektriker´n

Nu är det klart att Nestor AB inleder samarbete med Solkraft Direkt i Möklinta som säljer och marknadsför lösningar inom solel och energilagring. Solkraft Direkt erbjuder färdiga lösningar inom solel med välkända leverantörer, t.ex. växelriktare från SMA, Solaredge och Ferroamp med motsvarande kvalitet på solpaneler.

Det är imponerande hur Solkraft Direkt skapat paketlösningar som matchar kundernas behov. Tillsammans med Elektriker´n i Västerås, som kan besökas i Dingtuna, erbjuds kunderna arbete med takläggning fram till den slutliga elinstallationen. Solkraft Direkts montörer kan även lägga nytt tak om det skulle behövas innan solcellsinstallationen.

I samband med offertförfarande och kundbesök analyseras även fastighetens andra energibehov. För att minska energikostnaderna krävs ofta flera olika lösningar och därefter en avvägning av vad som är mest kostnadseffektivt.

Nestor AB erbjuder även tillsammans med Solkraft Direkt förstudier inför större solelprojekt. Vi tar även fram upphandlingsunderlag till offentliga organisationer som ska upphandla solelanläggningar.