ansvarsfulltforetag
intressentdialog2
hallbaraffarsutv_2_vand

Nestor

Nestor är en värderingsdriven konsultverksamhet specialiserad på ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling.

Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling i företag och samhälle genom att erbjuda konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling med socialt ansvarstagande som grund.

Ansvarsfullt företagande-CSR

Vi är övertygade om att ansvarsfullt företagande skapar affärsframgång, långsiktigt hållbara relationer och bestående värde för företag och samhälle.

Intressentsamverkan

Många företag och organisationer står inför komplexa affärsutmaningar och har ett behov av djupare förståelse för omgivningens krav och förväntningar.

Hållbar utveckling

Som en del av ett strukturerat förhållningssätt till ansvar och hållbarhet krävs tydliga mål, uppföljning och rapportering. De som verkligen lyckas är företag och organisationer som inkluderar hållbarhet som en naturlig del i sin strategi och målstyrning.

Portfolio

Medlemskap