Nestor

Nestor AB är ett konsultbolag specialiserad på projekt för hållbar utveckling. Nestor erbjuder projektledning, utredningar, förstudier och hittar finansiering till nya projekt.

Nestors konsulter har gedigen erfarenhet som chefer, specialister eller forskare.

Projektfabrik

Nestor AB skapar projekt tillsammans med dig som kund. Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel. Kontakta Nestor för mer information!

Social hållbar utveckling

Nestor AB genomför projekt inom social hållbarhet.  Vi genomför förändringsprojekt där social hållbarhet ska uppnås. Vi hjälper även till att samverka med intressenter inför nya byggprojekt.

Cleantech

Nestor AB erbjuder miljöteknikföretag, även kallad cleantech, att nå ekonomisk lönsamhet. Nestor AB hjälper till från marknadsintroduktion till expansion.

Vi på Nestor är engagerade för att miljöteknikföretag ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Medlemskap