ansvarsfulltforetag
intressentdialog2
hallbaraffarsutv_2_vand

Nestor

Nestor AB är ett konsultbolag specialiserad på hållbar utveckling. Nestor erbjuder  projektledning, utredningar, förstudier och hittar finansiering till nya projekt.

Nestors konsulter har gedigen erfarenhet som chefer, specialister eller forskare.

Ekologisk hållbarhet

Nestor AB erbjuder tjänster inom ekologisk hållbarhet där målet är att förbättra verksamhetens miljönytta med minskade utsläpp, energieffektivisering eller ekologisk kompensation.

Social hållbarhet

Nestor AB erbjuder tjänster inom social hållbarhet.  Vi genomför förändringsprojekt där social hållbarhet ska uppnås. Vi hjälper även till att samverka med intressenter inför nya byggprojekt.

Ekonomisk hållbarhet

Nestor AB erbjuder miljöteknikföretag, även kallad cleantech, att nå ekonomisk lönsamhet. Nestor AB hjälper till från marknadsintroduktion till expansion.

Medlemskap