Nestor AB

Nestor AB är ett konsultbolag specialiserad på projekt inom förnybar energi och energieffektivisering. Nestor erbjuder projektledning, förstudier och hittar finansiering till nya projekt.

Nestor AB skapar projekt tillsammans med dig som kund. Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel. Kontakta Nestor för mer information!

Förnybar energi och energieffektivisering

Nestor AB hjälper företag och verksamheter att sänka sin energianvändning. Vi analyserar verksamhetens behov och hittar de lågt hängande frukterna som är mest kostnadseffektiva att förändra. Därefter föreslår vi rätt lösning och hjälper kunden att köpa in rätt tjänst eller teknik. Nestor AB kan även hjälpa till med att hitta rätt lösning för lokal energiproduktion såsom solel och annan förnybar energi.

Projekt

Nestor AB skapar projekt tillsammans med dig som kund. Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel. Kontakta Nestor för mer information!

Cleantech

Nestor AB erbjuder miljöteknikföretag, även kallad cleantech, att komma ut på marknaden. Nestor AB hjälper till från marknadsintroduktion till expansion. Vi genomför marknadsstudier, kan söka medel till projekt för projekt och hitta rätt samarbetspartners.

Vi på Nestor är engagerade för att miljöteknikföretag ska utvecklas på ett hållbart sätt. Nestor AB startades genom Mälardalens Högskolas Idélab och blev sedan medlem i dåvarande Teknikbyn som nu heter Västerås Science Park. Vi vet hur det är att vara nystartad småföretagare.

Medlemskap