Nestor AB

Anlita en nestor på hållbar utveckling!

Vi erbjuder utbildningar, utredningar och projektledning inom hållbar utveckling .

Nestor AB är engagerade i våra uppdrag och bidrar till att samhällets ställs om utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Förnybar energi och energieffektivisering

Nestor AB hjälper företag och verksamheter att sänka sin energianvändning.
Vi analyserar
verksamhetens behov och hittar de lågt hängande frukterna som är mest kostnadseffektiva att förändra.
Därefter föreslår vi rätt lösning och hjälper dig som kund att handla upp rätt tjänst eller teknik.
Vi hjälper även till att hitta rätt lösning för lokal energiproduktion såsom solel och annan förnybar energi.

Utbildningar

Lyft hållbarhetskompetensen i företagets ledning, personal eller närmaste
intressenter, t.ex. hyresgäster eller styrelse. Vi analyserar utbildningsbehovet,
skräddarsyr utbildningen, utbildar och följer upp resultaten.

Projekt

Nestor AB skapar projekt tillsammans med dig som kund.
Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter
bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation,
miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel.
Kontakta Nestor för mer information!

Medlemskap

Medlemmar