Projektverksamhet

Nestor AB skapar projekt tillsammans med dig som kund. Vi genomför projekt från idé till genomförande och slutrapportering. Våra engagerade konsulter bidrar även till att resultaten lever vidare efter avslut.

Nestor har genomfört projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, klimatinformation, miljö, landsbygdsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi bevakar utlysningar från myndigheter, EU och privata medel. Kontakta Nestor för mer information!