Utbildningar

Personalutbildningar

Nestor AB genomför personalutbildningar, exempelvis enligt krav i ISO 14001 och ISO 45001.

Utbildningar för ledningsgrupper

Fördjupa chefer och nyckelpersoners kompetens i hållbarhetsfrågorna. Ni erhåller kunskap utifrån FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för er verksamhet. Vi gör det konkret och ger er verktyg för att sätta upp egna mål, implementera, följa upp och redovisa.

Anbud och inköp

Hur uppfyller vi som anbudsgivare kundernas hållbarhetskrav? Vilka krav kan vi som upphandlare och inköpare ställa på våra leverantörer? Nestor AB reder ut begreppen och ger er verktygen.

Utbildningar för intressenter

Utbilda intressenter i hållbarhetsfrågorna, exempelvis hyresgäster. Nestor ger en översiktlig bild av hållbarhetsmålen och trattar ned på det som är relevant just för er. Avfallshantering, energi- och laddteknik är ämnen som kan kräva ökad kunskap hos hyresgäster och andra intressenter.

Seminarier och workshops

Anlita Nestor AB för att ordna nästa seminarium eller workshop. Det kan vara ett sätt att profilera din verksamhet eller nå ut till intressenter med information. Eller bara lyfta kompetensen inom ett specifikt kunskapsområde.

Några exempel
  • Energi- och klimatkunskap tillsammans med Förbundet Agenda 2030.
  • Flygplatsers miljöpåverkan, för piloter och flygingenjörer på Mälardalens högskola.
  • Projektledare för konferens om vindkraft, Länsstyrelsen i Västmanlands län.