Nestor är en värderingsdriven konsultverksamhet specialiserad på ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling.

Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling i företag och samhälle genom att erbjuda konsulttjänster inom hållbar organisationsutveckling med socialt ansvarstagande som grund.

Nestor är medlem i Västerås Science Park.