Nestor AB är en konsultverksamhet specialiserad på hållbar utveckling.

Parollen ”Framtidens konsulter är de som varit med förr” betyder att Nestors konsulter har gedigen erfarenhet av arbete som chefer, specialister eller forskare. Nestor AB hittar den kompetens som behövs för kundens specifika projekt.

Framtid

Nestor AB ska utvecklas till ett välkänt konsultbolag med starkt varumärke. Inom de kommande åren marknadsförs Nestor AB inom Mälardalsregionen. Bolaget kommer också samarbeta med organisationer i länder där svensk miljöteknik har potential, t.ex. Tanzania, Kenya och Ukraina.

Nestors konsulter är egna företagare

 

Ekonomisk historik

Nestor startade som en enskild firma år 2004 med hjälp av Idélab på Mälardalens högskola. Året efter blev Nestor medlem i dåvarande Teknikbyn i Västerås som erbjöd företagsprogrammet ”Kickstart”. Det tog bara något år innan Nestor ingick i en nystartad konsultgrupp. Senare bildades aktiebolaget Nestor AB som drevs tillsammans av flera aktiebolag som ägdes av enskilda konsulter.

Sedan år 2016 har Eric Söderberg tagit över hela verksamheten och varumärket togs över av Erics egna bolag som också bytte namn till Nestor AB. Under denna tid har Eric haft politiska uppdrag inom Västerås Stad och anställning på Förbundet Agenda 21 i Västmanland.

Från och med hösten 2018 kommer Nestor AB att etableras på nytt.