Energifinansiering Tag

Låter det för bra för att vara sant? Få pengar till att minska kostnader och öka fastighetsvärdet? Genom energieffektivisering minskas kostnaderna och värdet på din fastighet ökar. Dessutom minskas påverkan på närmiljön och klimatet genom minskad energianvändning. Det finns statliga medel att söka till energieffektivisering. Nestor...