Nestor AB, Certifierad Företagsvolontär

Nestor AB, Certifierad Företagsvolontär

Nestor AB är nu certifierad Företagsvolontär och bidrar därmed tillsammans med fler än 200 företag för ett bättre Västerås.
Vi har även börjat titulera oss som Nestor Sustainability eftersom vi vill tydliggöra att vi arbetar för en hållbar utveckling.
Just nu stödjer vi genom Företagsvolontärerna offren från kriget i Ukraina.

Länk - Företagsvolontärerna