Okategoriserade

Eric Söderberg på Nestor AB var med och genomförde SEROs konferens tillika 40-årsjubiléum. Konferensen genomfördes fysiskt i Västerås och deltagarna träffades på riktigt. Äntligen! En stor grupp deltog även på länk och föredragshållarna fanns både på plats och på länk. Under konferensen berättade bland annat Cecilia...

Nestor AB har snart avslutat projektet Hemakvaponi som genomförs tillsammans med Västmanland Upplands Energiförening och Leader Mälardalen. Deltagarna har besökt en mängd akvaponi-anläggningar, byggt egna akvaponier och deltagit i studiecirklar. Under covidtiden hölls digitala studiecirklar. Med akvaponi menas fisk- och växtodling i slutna system. Vi...

Nestor AB genomför utbildningar i hållbar utveckling. Lyft kompetensen i hållbarhet hos organisationens ledning, personal eller närmaste intressenter. Vi analyserar utbildningsbehovet, skräddarsyr utbildningen, utbildar och följer upp resultaten.  ...

Under 2019 till och med mars 2020 genomfördes projektet Vindkraft i Västmanland. Nestor AB deltog som operativ projektledare för att genomföra projektets aktiviteter. Länsstyrelsen i Västmanlands län var projektledare, Förbundet Agenda 2030 i Västmanland stod för projektadministrationen och även Västmanland Upplands Energiförening bidrog med ideell...