Vad ska jag som fastighetsägare tänka på vid inköp av en solelanläggning?

Vad ska jag som fastighetsägare tänka på vid inköp av en solelanläggning?

Frågorna och valmöjligheterna är många inför inköp av en solelanläggning. Under denna kväll kommer du öka din kunskap och få med dig en checklista som kan användas inför mötet med solelföretag. Se vår inbjudan.

Program: Inköp av solelanläggningar, Eric Söderberg, Nestor AB
Checklista för inköp av solel, Per Ekstorm, Energi och klimatrådgivare, Eskilstuna
Val av teknik, Jens Aanerud, Elektriker’n Dingtuna

Praktisk information: Tid:  22-06-01, 18.30- 21.00
Plats: Energy Evolution Center Kungsgatan 61, Eskilstuna
Anmälan: Senast 27 maj, eric@nestor.se
Tel: 070-457 68 22
Kostnad: 800 kr exkl moms, faktureras.
Smörgås och fika ingår

Vi går igenom bla följande:
Hur fungerar solel? Vi förklarar på ett enkelt sätt. Vilka frågor ska jag ställa vid inköp? Vilken storlek ska anläggningen ha? Hur vet jag om en fastighet passar för solel? Hur kan jag förbereda mig bäst inför möte med säljare? Vad får jag för pengarna och vad ger anläggningen rent ekonomiskt? Fråga Elektrikern.

Hjärtligt Välkommen!