Nestor AB har avslutat projektet Vindkraft i Västmanland

Nestor AB har avslutat projektet Vindkraft i Västmanland

Under 2019 till och med mars 2020 genomfördes projektet Vindkraft i Västmanland. Nestor AB deltog som operativ projektledare för att genomföra projektets aktiviteter. Länsstyrelsen i Västmanlands län var projektledare, Förbundet Agenda 2030 i Västmanland stod för projektadministrationen och även Västmanland Upplands Energiförening bidrog med ideell tid.

Projektets syfte var att ta fram underlag till en vindkraftsstrategi som Länsstyrelsen ska arbeta vidare med. Det var också ett lärande-projekt där deltagande organisationer och personer fick ökad kunskap om förutsättningarna för vindkraft i Västmanland.

Under projektet genomfördes i korthet följande:

  • Studiebesök till två vindkraftsparker. Vi samtalade här med dem som både var positiva till enskilda vindkraftprojekt och dem som var mer skeptiska.
  • Projektet genomförde nätverksträffar om vindkraft och etablerade ett nätverk.
  • Genomförde en konferens under två dagar om vindkraft i Västmanland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utöver ovan nämnda organisationer.
  • Utarbetade en förstudie med förslag på vindkraftsstrategi
  • Spred kunskap om vindkraft genom fysiska möten, e-postutskick och sociala medier samt artiklar i tidningen Gröna Draken som gavs ut under 2019.
  • Producerade en inspirationsskrift.