Author: Eric Söderberg

Nu är det klart att Nestor AB inleder samarbete med Solkraft Direkt i Möklinta som säljer och marknadsför lösningar inom solel och energilagring. Solkraft Direkt erbjuder färdiga lösningar inom solel med välkända leverantörer, t.ex. växelriktare från SMA, Solaredge och Ferroamp med motsvarande kvalitet på solpaneler. Det...

Under 2019 till och med mars 2020 genomfördes projektet Vindkraft i Västmanland. Nestor AB deltog som operativ projektledare för att genomföra projektets aktiviteter. Länsstyrelsen i Västmanlands län var projektledare, Förbundet Agenda 2030 i Västmanland stod för projektadministrationen och även Västmanland Upplands Energiförening bidrog med ideell...

Låter det för bra för att vara sant? Få pengar till att minska kostnader och öka fastighetsvärdet? Genom energieffektivisering minskas kostnaderna och värdet på din fastighet ökar. Dessutom minskas påverkan på närmiljön och klimatet genom minskad energianvändning. Det finns statliga medel att söka till energieffektivisering. Nestor...