Projekt i akvaponi

Projekt i akvaponi

Nestor AB har snart avslutat projektet Hemakvaponi som genomförs tillsammans med Västmanland Upplands Energiförening och Leader Mälardalen. Deltagarna har besökt en mängd akvaponi-anläggningar, byggt egna akvaponier och deltagit i studiecirklar. Under covidtiden hölls digitala studiecirklar. Med akvaponi menas fisk- och växtodling i slutna system. Vi kommer efter projektet att erbjuda kurser i akvaponi där Sveriges bästa akvaponister föreläser.

Se mer på https://hemakvaponi.se