Utbildningar i hållbar utveckling

Utbildningar i hållbar utveckling

Nestor AB genomför utbildningar i hållbar utveckling.

Lyft kompetensen i hållbarhet hos organisationens ledning, personal eller närmaste intressenter.

Vi analyserar utbildningsbehovet, skräddarsyr utbildningen, utbildar och följer upp resultaten.