Konferens med Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Konferens med Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Eric Söderberg på Nestor AB var med och genomförde SEROs konferens tillika 40-årsjubiléum. Konferensen genomfördes fysiskt i Västerås och deltagarna träffades på riktigt. Äntligen! En stor grupp deltog även på länk och föredragshållarna fanns både på plats och på länk.

Under konferensen berättade bland annat Cecilia Mattson och Alann André från RISE Research om återvinning av uttjänta turbinblad från vindkraftverk med cirkulär ekonomi ned på beståndsdelsnivå. Vi hade med både riks

Sero:s årsmöte i Västerås 10-11 sep 2021