Aktuellt

Låter det för bra för att vara sant? Få pengar till att minska kostnader och öka fastighetsvärdet? Genom energieffektivisering minskas kostnaderna och värdet på din fastighet ökar. Dessutom minskas påverkan på närmiljön och klimatet genom minskad energianvändning. Det finns statliga medel att söka till energieffektivisering. Nestor...

Nestor AB* är medarrangör av Stora Elbilsdagen på Kullen utanför Katrineholm den 5 maj 2019. Besökarna kan testa nya elbilar, träffa företag inom förnybar energi och vandra runt på Kullen med olika solelanläggningar, vindsnurror och bioenergianläggningar. Stora Elbilsdagen arrangeras av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO. SERO är kända...