Aktuellt

https://varuhuset.etc.se/PICTURE/20336-88-1902-annons-storaelbilsdagen-facebook.jpg

 

Nestor AB ställer ut på Stora Elbilsdagen

Besökarna kan testa nya elbilar, besöka utställare inom förnybar energi och energieffektivisering samt vandra runt på Kullens park med sol-, vind- och bioenergilösningar.

Elbilsdagen arrangeras av Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, SERO, som ger ut tidningen Förnybar energi.

Mer information: ETC Varuhuset

Nestor AB är också engagerad i planeringsarbetet för elbilsdagen som äger rum på Kullen utanför Katrineholm.